Den første svære tid

Efter nogle år med fremgang gik det ’pludselig’ tilbage for FS. Det var flere årsager, blandt andet blev den ugentlige spilledag ofte omlagt fra værtens side (selskabslokalerne på Falkoner Allé 96), samt der blev indført en fast garderobeafgift på 65 øre (!!!) om måneden pr. medlem.

I 1925 nedlagde P.J. Rasmussen sit mandat som formand, da han, grundet hyppige forretningsrejser til provinsen, ikke mere havde den fornødne tid til foreningen. I maj 1925 overtager Poul Larsen foreningens ledelse. Det er et kritisk tidspunkt, da medlemmerne er utilfredse med lokalerne, så det besluttes på samme generalforsamling at flytte tilbage til café Tårnborg. Et andet problem var, at foreningen havde mistet 20 medlemmer.

Da foreningen havde flyttet tilbage til café Tårnborg, gik Poul Larsen på med både energi og dygtighed og det lykkedes efterhånden at få forholdene in i et roligt leje igen. Der fulgte nu en række gode år for foreningen, hvor medlemstallet holdt sig ret konstant. I denne periode blev foreningens bibliotek grundlagt. Bøgerne blev faktisk udlånt til medlemmerne, så de kunne dygtiggøre sig i skakteorien!!!! I dag er dette bibliotek desværre kun et levn fra fortiden.

Efter 10 år som formand, bød daværende og tidligere bestyrelses medlemmer Poul Larsen til en fest, som blev holdt lørdag den 18. maj 1935 på Ny Rosenborg, hvor han fik overrakt foreningens emblem i guld.

Han stoppede som formand i maj 1944, efter 19 sammenhængene år på posten. Dette er ikke overgået siden.