Udmeldelse af DSU?

Ovenstående spørgsmål er ikke noget, som mange skakklubber ville overveje i dag, selv om de nye mobil telefon regler giver mange ‘kommentarer’, men det var faktisk omdrejnings punktet for en ekstraordinær generalforsamling i 1925: Skal FS melde sig ud af Dansk Skak Union (DSU)?

Årsagen var, at omkostningerne i forbindelse med tilblivelsen af skakbladet var så store, så der var oparbejdet en gæld, som det blev pålagt alle klubber / medlemmer at betale af på. Gælden var oparbejdet hos Bogtrykker Back Hansen. Alle klubber under DSU hæftede for gælden, som svarede til antal medlemmer i hver klub.

Oprindeligt var skakbladet ikke obligatorisk, så alle var ikke med til at betale. Men et udvalg under DSU besluttede, at bladet skulle være obligatorisk fra 1926, samt at hvert medlem skulle betale 2 kroner til at dække gælden og sikre fremtidige udgivelser. Det ville koste 1 krone og 75 øre om året at udgive skakbladet pr. medlem. De 1 krone og 31 øre var til bogtrykkeren, og de 44 øre var til porto.

Den 23. december 1925 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling, for at diskutere og vedtage, hvordan klubben skulle forholde sig til den ekstra udgift på 2 kroner pr. medlem.

Jeg kan ikke forestille mig en ekstraordinær generalforsamling finde sted den 23. december i dag;)

Det blev konstateret, at en udmeldelse af DSU ikke frigjorde os fra forpligtelserne vedr. gælden, da klubben faktisk skyldte 1 krone og 50 øre pr. medlem, så reelt var de kun de 50 øre, som vi kunne slippe for. Generalforsamlingen besluttede derfor, på den efterfølgende skriftlige afstemning, at de 2 kroner kunne betales i 2 rater på hver 1 krone. Der var 29 stemmer for og 2 blanke.

De 2 kroner bestod af 1 krone til dækning af gælden, 50 øre som var klubbens gæld for 1925, samt forudbetaling på 50 øre for 1926.