Lokale spørgsmålet 3/3

Da det ikke var holdbart i længden at kunne blive opsagt fra lokalerne på Sveasvej med blot en måneds varsel, måtte man i 1970 finde andre lokaler og løsningen blev, at der blev indgået en god økonomisk aftale med Studenterforeningen, som lå i Studiestræde. Spille dagen blev ændret til onsdag, hvilket desværre medførte medlemsnedgang.

I 1972, mente man ikke, at kontrakten Studenterforeningen ville blive forlænget og man måtte endnu en gang søge efter nye lokaler. Erik Jarlnæs fandt nye lokaler hos Regnecentralen, Falkoner Alle 1, 5. sal. Det var en kantine med plads til 100 personer. Spilledagen blev flyttet tilbage til tirsdag.

I 1974 blev det atter nødvendigt at finde nye lokaler og man diskuterede evt. sammenslutning med andre klubber. Løsningen blev, at vi flyttede til Nørrebros Afholdshjem Rautzausgade 58a, på 2. sal, hvor spilledagen blev ændret til mandag. Prisen pr. måned var 250 kroner.

I 1979 flyttede vi til H. C. Ørstedsvej 19a, baghuset, Italienssalen, som var et aktivitetshus for ældre. Det var så for vidt gode lokaler, bortset fra at borde og stole skulle bæres frem og tilbage hver gang. Vi kunne også gøre brug af lokalerne på 1. sal, hvilket blev flittigt benyttet i forbindelse med hold kampe. Her var vi i 27 år.

I 2006 blev bestyrelsen kontaktet af udlejeren, som ville benytte lokalet til aerobic for ældre, til gengæld kunne vi flytte ud i forhuset på 1. sal – på samme adresse. Det var rigtig gode lokaler, hvor vi havde vores materiale på loftet. Vi havde indkøbt et fint HTH skab til vores materiale, som gav visse udfordringer, da det skulle samles af John & Dennis – men det lykkedes (naturligvis) 😉

I 2008 blev bestyrelsen igen kontaktet af udlejeren, som fortæller, at aktivitetshuset skulle flytte til Sankt Joseph i Griffenfeldsgade 44, 1. sal. Lokalerne var faktisk udmærkede, men da vi kun kunne få et adgangskort, var det nødvendigt at stationere en dørvagt i indgangen, for at lukke folk ind. Det holder ikke på en skak holdaften. Det var i øvrigt også på Nørrebro – ikke Frederiksberg.

Her er vi i ca. 3 måneder, hvorefter vi flyttede til vores nuværende lokaler hos ældreklubben Stormly, Nordre Fasanvej 81, som også medførte, at vi blev nødt til at flytte spilledagen til onsdag.