Indkaldelser til generalforsamling

Onsdag den 21. februar 2018, kl. 20:00

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens reviderede regnskab
 4. Valg af kasserer, formand, øvrige bestyrelses medlemmer, en revisor og revisorsuppleant.
  Efter 20 år som kasserer ønsker Ole Schøller Larsen at tække sig tilbage fra posten. Desuden har vores revisor forladt klubben. Det betyder at vi har 2 poster, som skal besættes. Du må meget gerne tænke over om det har interesse.
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår at holde kontingentet til FS uændret.
 6. Indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår, at klubbens generelle mødetidspunkt ændres til kl. 19:00. Dette gælder både for holdturneringen, samt for klubbens egne turneringer.
 7. Eventuelt